El CB Pío XII disputa este fin de semana en Asturias un Torneo de categoría Infantil y Cadete

El CB Pío XII se desplaza este fin de semana hasta Cangas del Narcea (Asturias) para participar en el IV Torneo de Baloncesto Base "Fuentes del Narcea".

El Torneo, que tendrá lugar entre el jueves 21 y el domingo 24, está organizado por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Cangas del Narcea en colaboración con la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias, el Oviedo CB y el CB Cangas del Narcea, y este año cuenta con la presencia de 44 equipos infantiles y cadetes llegados desde varias Comunidades Autónomas como Andalucía, Galicia, Madrid, Cantabria, Castilla León, País Vasco y Principado de Asturias. Cada equipo tiene garantizado un mínimo de tres partidos y éstos tendrán como escenario tres canchas cubiertas y una descubierta.

El evento contará además con la presencia de Pedro Martínez (Director técnico de la FBPA), Fernando Romay (ex jugador profesional) y Héctor Macía (jugador del Oviedo CB), que impartirán diversos clinics y charlas a lo largo del fin de semana.

Nuestro Club competirá en las dos categorías (Infantil y Cadete) con dos combinados de niñas que esta temporada han jugado en los equipos Pío XII y Pío XII Compostela de ambas categorías.

La expedición partirá mañana a las 16:00 horas desde el pabellón del Instituto Rosalía de Castro, pero todas las jugadoras deberán estar presentes a las 15:45 horas.
(Foto: Federación de Baloncesto del Principado de Asturias)

Los distribución de grupos y los horarios de los partidos de nuestros equipos quedan de la siguiente forma:

 INFANTIL FEMENINO 

Grupo A
C.B. Cangas del Narcea (Asturias)
C.B. Navia (Asturias)
Baloncesto Femenino León
C.B. Solares (Cantabria)

Grupo B
Oviedo C.B. (Asturias)
CD Internacional (San Sebastian)
C.B. Riveira "B"(A Coruña)
C.B. Pío XII (Santiago de Compostela)

Grupo C
Selección Asturiana
Unicaja Guindos (Málaga)
C.B. Riveira "A" (Pontevedra)
C.B. Basket Mar (Gijón)



 CADETE FEMENINO 

Grupo A
Unicaja Guindos (Málaga)
C.B. Pío XII (Santiago de Compostela)
C.B. Basket Mar (Gijón)
Selección Asturiana

Grupo B
C.B. Navia (Asturias)
Baloncesto Femenino León
C.B Celtas de Foz (Galicia)



PARTIDOS
Viernes, 22 de junio de 2012
-CADETE (14.00 horas - Polideportivo Municipal): Unicaja Guindos - C.B. Pío XII (41-26)
-INFANTIL (19.00 horas - Polideportivo Municipal): Oviedo C.B. - C.B. Pío XII (30-32)

Sábado, 23 de junio de 2012
-CADETE (10.00 horas - Polideportivo Municipal): C.B. Pío XII Selección Asturiana (22-34)
-INFANTIL (19.00 horas - Polideportivo Municipal): C.B. Riveira "B"- C.B. Pío XII (5-56)
-INFANTIL (14.30 horas - Pabellón Auxiliar): CD Internacional - C.B. Pío XII (35-30)
-CADETE (19.30 horas - Pabellón Auxiliar): C.B. Pío XII C.B. Basket Mar (39-31)

Domingo, 24 de junio de 2012
INFANTIL * SEMIFINALES
-(09.00 horas - Pabellón Auxiliar): Baloncesto Femenino León CD Internacional (53-30)
-(10.05 horas - Pabellón Auxiliar):Unicaja Guindos -C.B. Solares (26-57)

CADETE * SEMIFINALES
-(09.00 horas -Polideportivo Municipal):C.B. Basket Mar -C.B Celtas de Foz (30-18)
-(10.05 horas -Polideportivo Municipal):Baloncesto Femenino León Unicaja Guindos (48-31)

INFANTIL * FINAL
-(14.00 horas - Polideportivo Municipal): Baloncesto Femenino León C.B. Solares (35-40)

CADETE * FINAL
-(15.05 horas - Polideportivo Municipal): Baloncesto Femenino León -C.B. Basket Mar (45-42)

CLAUSURA Y ENTREGA DE TROFEOS
19.05 horas - Polideportivo Municipal


IV Torneo Fuentes del Narcea (Calendario)

0 comentarios :

Nuevo Reglamento para la categoría Minibasket 2012-2013

La Federación Gallega de Baloncesto (FEGABA) ha hecho público el nuevo Reglamento para las Competiciones de categoría Minibasket que entrará en vigor la próxima temporada 2012-2013. El documento definitivo aparece hoy en su web tras ser sometido a estudio y modificación, y después de tener en cuenta las opiniones y propuestas de todos aquellos clubs que en su momento respondieron al llamamiento realizado por la Federación.


REGULAMENTO DE XOGO CATEGORÍA MINIBASKET

(Os artigos non especificados neste documento correspóndense cos recollidos no Regulamento FIBA)

Art. 2 Pista

2.1. Terreo de xogo

O terreo de xogo será unha superficie plana e dura, libre de obstáculos, cunhas dimensións de (28) metros de longo e quince (15) metros de ancho, medidos desde o bordo interior das liñas que o delimitan. Tamén poden ser: 26x14, 24x13, 22x11.

2.2.3. Liñas de tiros libres e zonas restrinxidas

Trazarase unha liña de tiros libres, de 4,90 metros de lonxitude, paralela á liña de fondo e co seu bordo máis afastado a 4 metros do taboleiro.

2.2.4. Zona de canastra de tres puntos

A zona de canastra de tres puntos dun equipo é todo o terreo de xogo excepto o espazo próximo á canastra dos opoñentes que inclúe e está delimitada polo rectángulo que forman, a prolongación do tiro libre, 4 metros a cada lado, coa unión ata a liña de fondo.

Permitirase, de forma transitoria, que a liña de tres puntos poida ser delimitada con cinta adhesiva, a condición de que o ancho da mesma sexa de 5 cms e do mesma cor que o resto das liñas da pista de xogo.



Art. 4 Equipos

4.2. Regra 
4.2.1. Cada equipo componse de:

*  Un  máximo  de  doce  (12)  e  un  mínimo  de  dez  (10)  membros  do  equipo  facultados  para xogar, incluído un capitán, salvo que se recolla outro mínimo nas Normas Específicas da Competición. (nas fases zonais permitirase un mínimo de 8 xogadores)
* Se os equipos presentan, 5, 6, 7, 8 ou 9 xogadores deberase celebrar o partido e o árbitro fará constar esta circunstancia no dorso do acta.

Art. 5 Xogadores: lesión

5.3. Se un xogador lesionado non pode continuar xogando inmediatamente (en, aproximadamente, 2 minutos) logo de recibir asistencia, pode ser substituído.

5.6. Calquera xogador que sangre ou teña unha ferida sen cubrir durante o partido deberá ser atendido para poder seguir participando cando se detivo a hemorraxia e a área afectada ou a ferida sexan cubertas por completo e de xeito seguro.

Art. 7 Adestradores: obrigas e dereitos

7.2. Así mesmo, facilitará os nomes e números dos membros do seu equipo que participarán en cada período, un minuto antes do inicio de cada un deles. 
O adestrador deberá confirmar na mesa o cinco inicial en cada período. No caso de que os xogadores no campo non coincidan co cinco dado e o erro se descubra logo de iniciarse o período, o adestrador será sancionado con falta técnica "B" no momento no que este se descubra. O xogador que actúa indebidamente debe ser substituído, contando o período como xogado para os dous xogadores.

Art. 8 Tempo de xogo, tenteo empatado e períodos extra

8.1. O partido componse de seis (6) períodos de oito (8) minutos.

a. O tempo de xogo nos cinco primeiros períodos será de 7 minutos a tempo corrido e 1 minuto final a tempo normal de baloncesto FIBA.

b. O sexto período xogarase a 5 primeiros minutos a tempo corrido e 3 minutos finais a tempo normal de baloncesto FIBA.

c. Os períodos extra xogaranse os tres primeiros minutos a tempo corrido e 2 minutos finais a tempo normal de baloncesto FIBA.

d. O cronometrador controlará o tempo de xogo sen parar o reloxo nos minutos a tempo corrido, salvo que o árbitro faga soar o seu chifre, nos casos seguintes:

- Unha falta con penalización de tiro (párase cando o árbitro se dirixe aos oficiais de mesa e sinaliza a penalización). 
- Ao finalizar un tempo dun período. 
- Un tempo morto.

- Cando se concede unha substitución no sexto período ou períodos extras. 
- Cando un xogador comete a súa quinta falta ou unha falta descalificante. 
- Cando un xogador está lesionado. 
- Cando o árbitro indique facelo ao cronometrador noutras situacións particulares.

8.2. Haberá intervalos de xogo de un (1) minuto entre o primeiro e segundo período, segundo e terceiro (primeira parte), entre o cuarto e quinto período, quinto e sexto (segunda parte, e de dous (2) minutos antes de cada período extra.

8.3. Haberá un intervalo de xogo na metade do partido de cinco (5) minutos, é dicir, entre o terceiro e o cuarto período.

8.8. Se durante a disputa dun encontro, un equipo supera no marcador ao seu rival por unha diferenza de 50 puntos, o partido darase por finalizado, sendo o resultado o recollido nese momento pola acta oficial. O encontro séguese disputando pero cos minutos restantes sen parar o reloxo, salvo tempos mortos rexistrados. Na acta seguiranse anotando todas as incidencias, salvo os puntos, e o equipo que superou esa diferenza non poderá facer
defensas presionantes a toda a pista no que resta do mesmo.

Neste sentido entenderanse como defensas presionantes a toda a pista aquelas que se realicen máis aló da pista traseira do equipo defensor, isto é, máis aló da liña central da pista de xogo.

O incumprimento desta norma non terá ningún tipo de sanción regulamentaria durante o tempo de xogo. Os árbitros advertirán, por unha soa vez, desta circunstancia ao equipo que a estea incumprindo, e se persistise este tipo de defensa informarán de tal circunstancia ao dorso do acta ao finalizar o encontro. O Comité de Competición decidirá respecto disto e poderá consideralo como conduta antideportiva.

Art. 9 Comezo e final dun período ou do partido

9.5. Antes do primeiro e cuarto períodos, os equipos teñen dereito a quentar na metade do terreo de xogo na que se atopa a canastra do seu opoñente.

9.7. En todos os períodos extra, os equipos continuarán xogando cara ás mesmas canastras que no sexto período.

Art. 17 Saque

17.2. Procedemento

17.2.1. Os árbitros non tocarán o balón nin en pista dianteira nin en pista traseira nin dianteira para o saque de banda, salvo en faltas, tempos mortos e substitucións.

Art. 18 Tempo Morto

18.2.5. Pódense conceder dous (2) tempos mortos a cada equipo en calquera momento da primeira metade; tres (3) en calquera momento da segunda metade e un (1) durante cada período extra.

18.2.8. Non se concederá tempo morto ao equipo que converteu unha canastra cando se deteña o reloxo a continuación dun tiro de campo convertido durante os dous (2) últimos minutos do sexto período ou de calquera período extra, a menos que un árbitro interrompa o partido.

18.3.5. Durante o tempo morto e durante un intervalo de xogo antes do inicio do segundo, terceiro, cuarto, quinto, sexto ou calquera período extra, os xogadores poden abandonar o terreo de xogo e sentar no seu banco de equipo, e as persoas autorizadas a estar na zona de banco poden entrar no terreo de xogo sempre que permanezan preto da zona de banco.

Art. 19 Substitucións

19.2. Regra

19.2.1. Non está permitido facer substitucións durante os cinco primeiros períodos salvo:

- Substituír xogador lesionado. O xogador lesionado que dispute un só cuarto dos cinco primeiros e se recupere poderá xogar unicamente o sexto período. 
- Substituír xogador descualificado. 
- Substituír xogador que cometa 5 faltas persoais. 
- Substituír ao xogador que cometa 2 faltas antideportivas.

19.2.2. Cada xogador debe xogar polo menos dous períodos completos durante os cinco primeiros períodos, entendéndose período completo desde que se inicia o período ata que finaliza, salvo as seguintes excepcións:

- Un xogador que non finalice un período por lesión, considérase que xa xogou un período completo, e se non pode incorporarse de novo ao xogo, considerarase que a súa aliñación é válida. Toda lesión debe vir certificada por  un médico da organización, ben sexa nunha substitución nun período, ben sexa por non poder seguir xogando o resto do partido. En caso de non existir médico, o criterio dos árbitros prevalecerá.

- A un xogador lesionado non existe obrigación de substituílo se recibe asistencia, sempre cando o xogo non se deteña por un período aproximado de máis de dous minutos.

- Un xogador que non finalice un período por que sexa descualificado, cometa dúas faltas antideportivas ou cometa cinco faltas persoais, considérase que a súa aliñación é válida, aínda que non xogue os dous períodos completos.

- O xogador que substitúe ao xogador lesionado, descualificado ou eliminado por 5 faltas persoais ou dúas antideportivas, o período xogado non lle conta como completo (nin xogado nin descansado).

19.2.3. Cada xogador deberá permanecer no banco de substitutos durante dous períodos completos nos 5 primeiros períodos, entendéndose período completo desde que se inicia o período ata que finaliza, sen excepcións.

19.2.4. Se nos cinco primeiros períodos chega  o caso de que un equipo non dispón de xogadores suficientes para efectuar a substitución dun xogador lesionado, descualificado, eliminado por 5 faltas persoais ou dúas antideportivas, de maneira que todos os xogadores poidan descansar dous períodos completos, o partido continuarase xogando e efectuarase calquera substitución a fin de que haxa sempre cinco xogadores no terreo de xogo. O árbitro fará constar dita circunstancia no dorso da acta.

19.2.5. No sexto período e períodos extra un equipo pode substituír a un ou varios xogadores durante unha oportunidade de substitución.

19.2.6. Unha oportunidade de substitución comeza cando:

*Para ambos os equipos, o balón queda morto, o reloxo de partido está parado (3 últimos minutos sexto período e 2 últimos minutos dos  períodos extra) e o árbitro finalizou a súa comunicación coa mesa de oficiais.

*Para ambos os equipos, o balón queda morto,  o reloxo de partido segue en marcha (5 primeiros minutos período sexto e 3 primeiros  minutos períodos extra) agás despois de canastra.

19.2.9. Non se concederá ningunha substitución  ao equipo que converteu unha canastra cando se deteña o reloxo a continuación dun tiro de campo convertido durante os dous (2) últimos minutos do sexto período ou de calquera período extra, malia que un árbitro interrompa o partido. 

Art. 28 Oito segundos

Aplicarase a regra para pasar de pista traseira a pista dianteira en menos de 8 segundos.

Art. 29 Vinte e catro segundos

A regra de vinte e catro segundos será de aplicación.

Art. 38 Falta técnica

38.3.3. Unha falta técnica de defensa ilegal (“E”) é unha falta que se produce cando un equipo realiza unha defensa ilegal. Permítese realizar calquera tipo de defensa e só se considerará defensa ilegal cando un xogador defensor permanece máis de 5 segundos na área restrinxida sen a presenza dun opoñente ao que defender.

38.4. Penalización

A defensa ilegal sancionarase con dous tiros libres e posesión do balón. A decisión sobre se un equipo está realizando unha defensa ilegal será competencia dos árbitros do partido ou comisario, se o houbese.

Por defensa ilegal ("E") anotarase no marcador correspondente na acta de xogo ("Defensas Ilegais") e non contarán para as faltas de equipo nin serán acumulables para penalizar ao adestrador.

Se a xuízo dos árbitros, un equipo está realizando unha defensa ilegal, estes advertirán por unha soa vez desta circunstancia ao adestrador de devandito equipo (este aviso será válido só para ese equipo). Na/s seguinte/s situación/s de defensa ilegal, se estas existisen, os árbitros sancionarán con defensa ilegal ("E") a devandito adestrador.


COMENTARIOS

"Os árbitros non permitirán que os xogadores/as que non estean inscritos/as no acta poidan participar no quecemento previo ao partido, nin que permanezan na súa zona de banco durante o encontro".

0 comentarios :

Los más pequeños disfrutaron del Día del Mini a pesar del mal tiempo

El sábado tuvo lugar en el Multiusos Fontes do Sar la 9ª edición del Día Autonómico del Minibásquet. Un evento organizado por el Grupo Correo Gallego que contó con la participación de casi un centenar de equipos llegados de toda la comunidad gallega.

A pesar de que el tiempo no acompañó, los cerca de 1400 niños y niñas que tomaron parte en el evento disfrutaron al máximo de todas las actividades que la organización les había preparado y que incluían varios juegos, además de la disputa de dos partidos. Lo de menos era el resultado y, cuando no tocaba jugar, los niños y niñas se movían a lo largo de todo el pabellón con la idea de participar en el resto de actividades y así poder sumar la mayor cantidad de puntos posibles, canjeables después por regalos.

Nuestro Club participó en la edición de este año con 6 equipos (3 minis y 3 preminis) y algunos de ellos tuvieron la ocasión de conseguir el autógrafo y fotografiarse con Moncho Fernández, entrenador del Obradoiro CAB, que se acercó por la mañana hasta las instalaciones de Sar. Las de Amara fueron de las que mejor se lo pasaron; solo había que verlas en los prolegómenos de su primer partido.

En la web del Correo Gallego aparecen las fotos de todos los equipos participantes y en el periódico de hoy también (aunque el de Rosa no me ha parecido verlo).

El Premini del Pío XII Compostela junto a Moncho Fernández, entrenador del Obradoiro


LAS FOTOS DEL CORREO GALLEGO
Pío XII
Mini Femenino
Pío XII
Mini Masculino
Pío XII Compostela
Mini Masculino
Pío XII Compostela
Premini Masculino
Pío XII
Premini Femenino


0 comentarios :

Los más pequeños del Club disfrutaron ayer con el Festival de Clausura de la Temporada

El CB Pío XII organizó ayer por la tarde para los más pequeños del Club un Festival de Claursura que servía como cierre de la Temporada 2011-2012. Durante casi dos horas, todos los niños y niñas que a lo largo de la temporada han participado en las categorías de Xogos Deportivos I y II, Babybasket, Premini y Mini, tuvieron ocasión de disfrutar de las actividades y partidillos de baloncesto que los entrenadores de nuestro Club les tenían programados. Con las gradas del pabellón del colegio Pío XII a rebosar (en un lado se situaron los padres y en el otro todos los niños y niñas a los que iban dirigidas las actividades), los algo más de 130 niños fueron desfilando, de menor a mayor categoría, ante la atenta mirada de sus padres y del Concejal de Deportes, Adrián Varela, que se acercó hasta nuestro pabellón para la ocasión.

Los más pequeños acabaron disfrutando del evento y, a la finalización del mismo, recibieron como recuerdo una medalla de manos del Concejal de Deportes y del director técnico de nuestro club, Óscar Martínez. De paso, aprovecharon para posar ante los objetivos de sus padres.

Una vez terminado el evento, y en la pista anexa al pabellón, el Mini Femenino de Irma posó al completo con el Trofeo que les acredita como Campeonas de Liga 2011-2012. Trofeo que fue recibido una semana antes en la cita llevada a cabo por la FGB en el pabellón del Restollal, pero al que solo una de nuestras jugadoras pudo asistir, al encontrarse el resto de excursión.

Quise aprovechar también el momento para fotografiar al Premini de Rosa con los tres trofeos ganados esta temporada, pero uno de ellos (el de Subcampeón Gallego) no apareció y tuvo que ser sustituido por otro al azar.

Debajo aparece una selección de fotos del acto de Clausura (faltan más por subir).




















0 comentarios :

9º Día Autonómico do Minibásquet (Horarios de los partidos)

El próximo sábado, 9 de junio de 2012, se disputa una nueva edición del Día Autonómico del Minibásquet. La gran fiesta del baloncesto gallego tendrá lugar, como años atrás, en el Multiusos Fontes do Sar de la capital gallega y contará con la presencia de más de mil niños pertenecientes a 98 equipos llegados de toda la comunidad gallega.

30 árbitros se encargarán de dirigir los 104 partidos de categoría Mini y Premini que se disputarán en las 9 pistas acondicionadas para ello dentro del pabellón y los niños podrán disfrutar, además, de actividades paralelas, concursos de habilidad y juegos.

Los primeros partidos darán comienzo a las 9.30 horas de la mañana y la clausura está prevista para las 19.00 horas.

El Grupo Correo Gallego (organizador del evento) cuenta con la colaboración, entre otros, del Concello de Santiago, que costeará los 22 autobuses que traerán hasta Compostela a muchos de los 98 equipos inscritos. Además, este año, los clubes y colegios abonaron por primera vez 60 € para su inscripción.

Nuestro Club participará este año con 6 equipos: 2 minis masculinos, 1 mini femenino, 2 preminis masculinos y 1 premini femenino.


Los Horarios de los partidos que disputarán los equipos del CB Pío XII son los siguientes:
HORA
PISTA
CAT.
PARTIDO
10.15
1
PM
Artai C - Pío XII
10.15
8
AF
Pío XII - Arxil C
11.00
1
AM
Pío XII Compostela - Franciscanos 2001
11.00
7
AM
Muebles Victoria Barco - Pío XII
11.45
2
PF
Airexa Nigrán - Pío XII
11.45
7
PM
Pío XII Compostela - ANPA R. de Castro
14.45
8
AF
Artai B - Pío XII
15.30
6
PF
Artai - Pío XII
15.30
8
AM
Pío XII Compostela - Viveiro
16.15
7
AM
Franciscanos 2001 - Pío XII
17.00
3
PM
Pío XII Compostela - Artai C
17.00
8
PM
Pío XII - Eido Empresa Xinzo
AM = Alevín Masculino
AF = Alevín Femenino
AMx = Alevín Mixto
PMx = Premini Mixto
PM = Premini Masculino
PF = Premini Femenino



0 comentarios :